Mapiraj.ba - Pretraži izvještaje

Platforma Mediji za ljudska prava- Mapiraj.ba nudi mogućnost za sistemsko praćenje i javno prezentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara i svih drugih građana, a posebno ranjivih i marginaliziranih grupa. Po prvi put u BiH ova platforma omogućava monitoring kršenja ljudskih prava u BiH, njihovu javnu prezentaciju i praćenje djelovanja državnih i drugih institucija u zaštiti osoba čija su prava ugrožena.Javna reakcija na dogadjaj 20Kleveta 09Mobbing 05Radni spor 18Politicki pritisak 38Zabrana pristupa 04PRETRAŽI SLUČAJEVE

Verbalne prijetnje 25Prijetnje smrcu 49Verbalni napad 09Pravni savjet 03Pristup informacijama 06Ostali slucajevi 08