Ombudsmani za ljudska prava BiH: Sporan obračun naknada za prevoz

SARAJEVO – Ombudsmani za ljudska prava BiH preporučili su Savjetu ministara BiH da otpočnu dijalog s reprezentativnim sindikatima kako bi se došlo do nove odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla.

 

Odlučujući po nekoliko žalbi u prethodnom periodu, ombudsmani su zaključili da ova odluka nije u saglasnosti sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH, jer zakon garantuje pravo na prevoz zaposlenima, dok odluka to pravo ograničava.

“Ombudsmani smatraju problematičnim i utvrđeni limit od 300 KM ukoliko isti nije dovoljan za pokriće troškova prevoza na posao i sa posla, te smatraju da je posebno u ovom dijelu trebalo da budu obavljene sveobuhvatne konsultacije s reprezentativnim sindikatima”, naveli su ombudsmani.

Takođe, ombudsmanima je sporna i ocjena Savjeta ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH da se eliminisanjem javnog prevoza kao parametra za utvrđivanje iznosa naknade i uvođenje cijene litra goriva mogu napraviti uštede.

“Postavlja se logično pitanje od kada je vožnja privatnim automobilima jeftinija od korištenja javnog gradskog i javnog međugradskog prevoza”, upitali su se revizori, navodeći primjer da su oni koji, recimo, na posao putuju sa Ilidže u Sarajevo na Marijin dvor prije kao naknadu dobijali 53 KM, a po novoj odluci im se obračunava naknada od oko 70 KM.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH kažu da će u zadatom roku odgovoriti na navode ombudsmana za ljudska prava te da je Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla u Savjetu ministara BiH donesena jednoglasno.

Ombudsmani su preporučili i Parlamentarnoj skupštini BiH da izmijeni Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH, koji predstavlja temelj za odluku o naknadama za prevoz i to u smjeru da se ponovo uvedu riječi “javni prevoz”.

rshmallow tart tart jujubes sweet roll. Sweet candy canes gummi bears oat cake. Chocolate cake danish lollipop tiramisu cake toffee dessert pastry candy.
Jujubes cotton candy sesame snaps sugar plum. Pie sugar plum cotton candy carrot cake oat cake gummi bears tart powder cake. Gummi bears cotton candy jujubes gummies candy canes. Pie sweet roll jelly tiramisu lollipop chocolate. Marzipan marshmallow ice cream candy canes. Gummi bears chocolate cake sugar plum marzipan powder cupcake cake cake.