Agencija: U samoizolaciji postoji rizik od povećanja nasilja u porodici

Agencija za ravnopravnost spolova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjegice Bosne i Hercegovine ovih dana je objavila saopštenje u kojem se ističe da u vremenu bespoštedne borbe protiv pandemije virusa COVID-19 ne smijemo izgubiti iz vida da trenutna kriza dodatno pogađa žene i djevojčice.

“U situaciji ograničavanja kretanja i samoizolacije, postoji rizik od povećanja nasilja u porodici. Službe podrške žrtvama, kao što su sigurne kuće, trenutno nailaze na dodatne izazove u svom djelovanju a postoji opasnost da žrtve iz straha od zaraze, oklijevaju da potraže neophodnu podršku. Zato je sigurnim kućama potrebno pružiti dodatnu podršku, a komšiluk, rodbina i druge građanke i građani mogu imati ključnu ulogu u kontaktiranju policije u slučaju sumnje na opasnost od porodičnog nasilja, posebno u situaciji ako je žrtva onemogućena da se obrati za pomoć”, stoji, između ostalog, u saopštenju koje je objavljeno na www.arsbih.gov.ba.

Kako se navodi, žene su na prvoj liniji zaštite i prevencije od zaraze, a medicinska profesija je, istovremeno, i nedovoljno plaćena i nedovoljno cijenjena.

“Jedan od malih, ali značajnih, načina prepoznavanja ključne uloge žena u borbi protiv pandemije bi bio da zvaničnice i zvaničnici, kao i mediji, u svojim obraćanjima i saopštenjima, osim ‘zdravstvenih radnika, doktora, građana…’ spomenu i ‘zdravstvene radnice, medicinske sestre, doktorice, građanke…”, navodi se.

Poručuju da neplaćeni i “nevidljivi” rad u kući, koji kod nas tradicionalno pretežno obavljaju žene, u situaciji samoizolacije se intenzivira.

“Neophodno je da briga za djecu i za starije, spremanje hrane i briga za čistoću budu ravnomjerno raspoređeni između partnera, a jednoroditeljskim zajednicama okruženje i sistem moraju se naći na usluzi. Usporavanjem ekonomskih aktivnosti u društvu najprije su pogođene neke od djelatnosti u kojima preovladava ženska radna snaga, i žene nesrazmjerno više ostaju bez posla. Apelujemo da donošenje mjera podrške i ekonomskih podsticaja nužno bude zasnovano na gender-analizi efekata postojeće krize”.

U saopćenju navode da zbog činjenice da trenutna kriza dodatno pogađa žene, nužno je da nadležni organi i društvo u cjelini prilikom donošenja i realizacije mjera u borbi protiv pandemije vode računa o efektima koje njihove aktivnosti imaju na stanje ravnopravnosti spolova i položaj žena i djevojčica u našem društvu.

Izvor: N1