OSCE poziva vlasti RS da povuku “spornu” uredbu

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija, Harlem Désir, i šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasadorka Kathleen Kavalec, upozoravaju na rizik potencijalnog kršenja osnovnih sloboda, povodom nedavne uredbe donesene u Republici Srpskoj koja bi mogla da ograniči slobodno izvještavanje medija i novinara o pandemiji virusa COVID-19.

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija i šefica Misije OSCE-a u BiH su 10. aprila poslali pismo predsjednici Republike Srpske, Željki Cvijanović, nakon donošenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja. Uredbom koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srpske“ 6. aprila, zabranjuje se medijima i javnosti prenošenje lažnih vijesti kojima se izaziva panika i propisuju značajne novčane kazne za počinioce.

Uvažavamo izjave za javnost predsjednice Republike Srpske, Željke Cvijanović, nakon našeg pisma, u kojima sugeriše da neće biti potrebe da se implementira ovakva odredba ili slična ograničenja.

„U potpunosti razumijemo cilj da se uhvati u koštac sa širenjem „lažnih vijesti“ koje bi mogle da predstavljaju rizik za javno zdravlje, ili koje bi mogle da stvaraju paniku i nered tokom ove zdravstvene krize”, rekli su Désir and Kavalec.

„Međutim, važno je da se osigura slobodan protok informacija i da mediji mogu da rade oslobođeni od bilo kakvog pritiska, da bi mogli da pružaju ključne informacije javnosti, uključujući informacije o zdravstvenim mjerama od vitalnog značaja“, dodali su.

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija i šefica Misije OSCE-a u BiH su u svom pismu takođe konstatovali da bi takva uredba mogla da vodi ka cenzuri i autocenzuri, kao i ka proizvoljnim i nesrazmjernim kaznama. Rekli su da bi to moglo da podriva slobodu medija i osnovno ljudsko pravo na slobodu izražavanja. Pored toga, bili su naročito zabrinuti time da se u uredbi ne navode konkretni detalji o tome kako će se odrediti da li su ti prekršaji počinjeni, niti na kojoj su sudskoj praksi oni zasnovani.

„Podsjećamo na naše saopštenje za medije objavljeno 23. marta 2020. godine (https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/449041) i podstičemo vlasti u Republici Srpskoj da to saopštenje uzmu u razmatranje u okviru sadašnjeg vanrednog stanja“, istakli su Désir i Kavalec.

Oni su uputili poziv vlastima da povuku tu uredbu, ponavljajući svoju spremnost da pomognu državnim i entitetskim vlastima i pruže stručnu analizu u vezi sa bilo kojim pitanjem iz oblasti slobode medija.

Izvor: N1