FLD pokrenula fond za žrtve nasilja koje moraju napustiti Sigurnu kuću

Prepoznavši potrebu za osnaživanje i podršku, Fondacija lokalne demokratije (FLD) je pokrenula Fond pod nazivom “Zajedno smo sigurne” koji će prikupljati neophodna sredstva za obezbjeđivanje sigurnog smještaja i pokrivanje troškova života za žene i djecu, žrtve nasilja, koji moraju napustiti Sigurnu kuću.

Oko 60 posto žena i djece koji su žrtve porodičnog nasilja se vraća nasilniku jer u sigurnim kućama (skloništima za žene i djecu žrtve nasilja u porodici) mogu boraviti samo određeni period, zbog nepostojanja sistemskog rješenja u periodu tranzicije prema samostalnom životu, poslu, smještaju i sigurnom životu bez nasilja.

Statistika pokazuje da se 80 posto žena koje su dobile podršku nakon napuštanja Sigurne kuće se više nikad nije vratilo nasilniku. Od osnivanja Fondacije 2000. godine do danas, u Sigurnoj kući Sarajevo je boravilo 2002 žena i djece. Nažalost, slučajevi nasilja u porodici su u porastu. U 2019. godini je povećan broj prijema žrtava (žena i djece) u Sigurnu kuću – 62 posto više u odnosu na 2018. godinu.

“Pokrećemo Fond ‘Zajedno smo sigurne’ koji ima za cilj da pomogne i podrži žrtve nasilja na njihovom putu transformacije u samostalne i stabilne pojedinke koje se brinu za sebe i svoju djecu. Kroz svoje programe, Fondacija nastoji obezbijediti neophodna sredstva za pružanje kontinuirane psihološke, sociološke i ekonomske podrške ženama i djeci žrtvama nasilja. Sa ovim Fondom uz podršku građana, i društveno-odgovornih kompanija se nadamo da ćemo im omogućiti sigurno okruženje i novi početak”, istakla je Jasmina Mujezinović, izvršna direktorica Fondacije lokalne demokratije.

Potreba za pokretanjem i postojanjem ovog Fonda se potvrđuje i sa alarmantnim podacima porasta nasilja u porodici tokom perioda uvednih mjera karantina i izolacije zbog pandemije korona virusa, te broja poziva na SOS telefon FLD-a (033 222 000) koji je trostruko porastao u aprilu u odnosu na mart i u ovom mjesecu i dalje raste. Zajedničkom podrškom i uplatom sredstava u ovaj Fond ćete podržati ljepšu, vedriju i sigurniju budućnost žena i djece koji su proživjeli nasilje.

Fondacija lokalne demokratije je lokalna nevladina organizacija koja je koja je osnovana 1996. godine i posjeduje dugogodišnje iskustvo kao nosilac i kreator pozitivnih društvenih promjena koje vode ka pravednijem i odgovornijem društvu.

Primarni fokus rada organizacije je u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava žrtava nasilja na osnovu spola. Fondacija socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima te zagovaranjem unapređenja zakonskog okvira, osnažuje žene u BiH za aktivno učešće u transformaciji BiH društva u kojem će imati ravnopravnu ulogu u javnom i privatnom životu.

Sve informacije o kampanji su dostupne na web straniciFacebook stranici ili putem telefona +387 33 236 899. Donaciju možete izvršiti putem računa 3387302205402474 otvorenog kod UniCredit Bank dd. Sarajevo.