NASILJE U PORODICI SVE ZASTUPLJENIJE Za tri godine 1.715 djece je bilo žrtva

Povodom Međunarodnog dana djece žrtava nasilja, 4. juna, Ministarstvo pravde je poručilo da su djeca temelj razvoja svake države i njenog daljeg napretka, te da moraju da budu u centru pažnje cijelog društva, bez obzira da li se radi o njihovom obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, a posebno kada je riječ o sprečavanju nasilja nad djecom ili bilo kog drugog oblika diskriminacije.

Podsjetivši da je pre tri godine počela primjena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo je ukazalo da je u tom periodu evidentirano je 1.715 djece, koja su bila žrtve nasilja ili im je prijetila neposredna opasnost od nasilja u porodici, prenosi Telegraf.

Ministarstvo pravde očekuje da uskoro bude usvojena nova Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svjedoka krivičnih djela u Republici Srbiji za period 2019-2025. godine, sa pratećim Akcionim planom, koja prepoznaje djecu kao posebno ranjivu grupu i predviđa niz mera usmerenih ka unapređenju položaja dece žrtva i svedoka.

Od početka primjene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici do aprila 2020. godine razmotreno je više od 140.000 slučajeva nasilja u porodici, usvojeno više od 50.000 hitnih mjera i izrađeno više od 42.000 individualnih planova zaštite.

Od septembra 2018. godine evidentira se i broj produženih hitnih mjera radi zaštite maloljetnih lica.

Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći, čija je primena počela 1. oktobra 2019. godine, djeca su definisana kao posebno osjetljiva kategorija za koju je predviđena besplatna pravna pomoć.

Prema tom zakonu, deca ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć bez dodatne dokumentacije u svim postupcima koji se odnose na njih, podsjeća ministarstvo.

Izvor: srpskainfo.com