Bosnalijek podržava sigurne kuće u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru

Bosnalijek kao društveno odgovorna kompanija, koja svojim brojnim aktivnostima nastoji podržati socijalno osjetljive kategorije stanovništva, te organizacije koje se bave očuvanjem zdravlja, u proteklom periodu je uručio donacije za četiri sigurne kuće u Sarajevu, Banjoj Luci, Tuzli i Mostaru.

Donacije lijekova i dezinfekcijskih sredstava uručene su organizacijama Udružene Žene iz Banje Luke, Fondacija lokalne demokratije Sarajevo, Žena BiH Mostar te UG Vive žene Tuzla.

Lana Mujanović, pomoćnica generalnog direktora Bosnalijeka, ovim je povodom izjavila kako su prepoznali potrebu podrške organizacijama koje brinu o ženama žrtvama nasilja, s obzirom da je ova inače ranjiva kategorija stanovništva bila dodatno ugrožena u vremenu pandemije COVID-19.

“Nažalost, prema brojnim informacijama koje su pristizale do nas, uvidjeli smo da je došlo do povećanja broja slučajeva nasilja nad ženama, tokom trajanja restriktivnih mjera koje su podrazumijevale gotovo stalni boravak u kućama i stanovima. Odlučili smo stoga pomoći udruženjima iz BiH koja upravljaju sa sigurnim kućama za žene žrtve nasilja. Želimo na ovaj način dati podršku, kako tim udruženjima u njihovom radu, tako i ženama koje su našle spas od nasilja u okviru sigurnih kuća”, poručila je Mujanović.

Kompanija Bosnalijek, od početka pandemije, uspješno je snabdijevala tržište BiH lijekovima i dezinficijensima, a donirala je svoje proizvode velikom broju zdravstvenih ustanova, humanitarnih organizacija, škola i ustanova za brigu o djeci, a u sklopu aktivnosti u pravcu borbe protiv COVID-19.