Objavljeno drugo izdanje Istanbulske konvencije

Agencija za ravnopravnost polova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH objavila je drugo izdanje Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulske konvencije).

Publikacija, koja sadrži i obrazloženje, poslužiće kao važan referentni materijal za organe vlasti, pravosuđe, organizacije civilnog društva i sve subjekte uključene u proces zaštite i prevencije rodno zasnovanog nasilja, saopšteno je iz Agencije za ravnopravnost polova BiH.

U saopštenju su naveli da u BiH, od donošenja entitetskih zakona o zaštiti od nasilja u porodici, traje proces uspostavljanja protokola o saradnji nadležnih institucija o postupanju u slučajevima nasilja u porodici na lokalnom nivou, te da je cilj protokola koordinacija i veća efikasnost u pružanju usluga zaštite i prevencije.

Iz Agencije napominju da je BiH bila među prvim zemljama, članicama Savjeta Evrope, koja je ratifikovala Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te da se time obavezala na preduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi obezbjeđenja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja, te kažnjavanje počinilaca nasilja.

Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici usvojena je prije 10 godina, a tada je objavljeno i prvo izdanje Konvencije u BiH.

Izvor: BHRT