Komisija PSBiH traži donošenje novog Zakona o zaštiti ličnih podataka

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojili su na današnjoj sjednici i u dalju parlamentarnu proceduru uputili Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2019. godinu kojeg je pripremila Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH.

Zajednička komisija usvojila je zaključak kojim predlaže domovima PSBiH da zatraže od Vijeća ministara BiH da u roku od 60 dana da saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije te da do kraja godine predloži novi Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH.

Zajednička komisija usvojila je Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i kantonima FBiH sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura, čiji je predlagač Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za provođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Prihvaćena je i poslanička inicijativa Alme Čolo (Stranka demokratske akcije – SDA) kojom Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative, provede Odluku 854/2017 UN-ovog Komiteta za borbu protiv mučenja (UNCAT) iz augusta 2019. godine, što je jedan od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Članovi Zajedničke komisije nisu podržali Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač grupa poslanica iz Predstavničkog doma, saopćio je Sektor za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine BiH.

Zajednička komisija nije usvojila ni Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u dijelu njihove nadležnosti i to za ministarstva civilnih poslova i ljudskih prava i izbjeglica te Službe za poslove sa strancima, Instituciju ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, kao i agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje te za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH te Fond za povratak BiH.

Odgođeno je izjašnjavanje o poslaničkoj inicijativi poslanice Nezavisnog bloka Aide Baručije te poslanika Naše stranke Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta i Predraga Kojovića kojom se Vijeće ministara BiH i nadležne službe obavezuju da prilikom direktnih prijenosa ili emitiranja sjednica tijela i institucija BiH putem audiovizuelnih medija osiguraju prevođenje na znakovni jezik.

Izvor: fokus.ba