Podizanje svijesti o seksualnom uznemiravanju unutar redova policije

(Patria) – Dvodnevna radionica na temu „Podizanje svijesti o rodno zasnovanoj diskriminaciji i seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu“ kojoj prisustvuje oko 40 policijskih službenica iz policijskih agencija iz cijele Bosne i Hercegovine počela je danas (24.09.2020. godine) u Konjicu. Radi se o drugoj radionici ovog tipa, koja se realizira u okviru projekta „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u policijskim strukturama u BiH“, koji provodi Udruženje „Mreža policijskih službenica“ uz podršku Ambasade SAD.

Cilj radionice je podizanje svijesti o diskriminaciji na osnovu spola i seksualnom uznemiravanju u policiji, te postojećim mehanizmima zaštite, imajući u vidu činjenicu da je provedeno istraživanje
pokazalo da u policijskim strukturama u BiH postoji visoka tamna brojka ovih slučajeva i službenice se teško odlučuju da istu prijave. Uzrok takve diskriminacije je najčešće spolna  neravnopravnost, što je posebno izraženo u policijskim strukturama gdje su još uvijek dominantno zastupljeni muškarci.

Kroz ovaj vid edukacije, policijske službenice se osnažuju da prepoznaju sve vidove diskriminacije i istu prijave nadležnim.

Imajući u vidu činjenicu da policija treba da bude primjer drugim institucijama u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja kako prilikom preduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti, tako i unutar svojih redova, apsolutno je neprihvatljivo da se takvi slučajevi u policiji ne prijavljuju i procesuiraju. U narednoj fazi ovog projekta, bit će realizirane edukacije za nadležne predstavnike/ce Odjela za unutrašnju kontrolu unutar policije s ciljem specijalizacije za istraživanje slučajeva diskriminacije i sačinjene smjernice za postupanje.

Izvor: Patria