O nama

 

Udruženje/udruga BH novinari je pokrenula portal mapiraj.ba, kao interaktivnu platformu na kojoj su dostupna istraživanja, vijesti, događaji te različite aktivnosti koji se odnose na praćenje i konstatno izvještavanje o položaju ljudskih prava u BiH, sa posebnim fokusom na status marginaliziranih i ranjivih grupa.

Kroz kombinaciju različitih novinarskih žanrova, namjera BH novinara i portala mapiraj.ba je da otvori prostor za javnu diskusiju o problemu nepoštivanja ljudskih prava, ali i da konstantnim izvještavanjem nametne obrazce profesionalnih standarda kao jedini objektivni, fer i balansirani pristup ljudskim pravima u medijima.