O Nama

Platforma Mediji za ljudska prava- Mapiraj.ba nudi mogućnost za sistemsko praćenje i javno prezentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara i svih drugih građana, a posebno ranjivih i marginaliziranih grupa.

Po prvi put u BiH ova platforma omogućava monitoring kršenja ljudskih prava u BiH, njihovu javnu prezentaciju i praćenje djelovanja državnih i drugih institucija u zaštiti osoba čija su prava ugrožena. Platforma Mapiraj.ba će na jednom mjestu povezati sve učesnike informacionog procesa: novinare, građane, civilno društvo i institucije lokalne vlasti.

Svim društvenim grupama se krše osnovna ljudska prava, ali se takođe svako ponaosob pojavljuje i u ulozi onih koji narušavaju prava drugih: novinari putem neprofesionalnog izvještavanja i diskriminisanja u medijskim sadržajima, građani kroz upotrebu govora mržnje na društvenim mrežama i online portalima, i političari i institucije vlasti kroz individualni i kolektivni pritisak na medije i novinare ili institucionalnu šutnju odnosno ne rješavanje kršenja ljudskih prava.

Platforma Mapiraj.ba je jedan od mehanizama ka boljoj i efikasnijoj zaštiti ljudskih prava u BiH, i to kroz međusektorsku saradnju, pregled slučajava, pružanje najnovijih informacija i istraživanja koja se odnose na status ljudskih prava, kao i kroz edukaciju o osnovnim ljudskim pravima.

Jedan od najznačajnih resursa Platforme jeste mapiranje i praćenje pojedinačnih slučajeva kršenja ljudskih prava – od samog incidenta do pregleda akcija koje se poduzimaju od strane policije i pravosuđa, preko institucija vlasti do organizacija civilnog društva uključujući i izvještavanje medija.

Ova interaktivna platforma je dio projekta „Mediji za ljudska prava“ koji implementira Udruženje BH novinari u saradnji sa Evropskom federacijom novinara i Centrom za edukaciju ProEduca, a uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.